Ágfalvi és Sopronbánfalvi Társult Evangélikus Egyházközség

Ágfalva templom
Adatok
Cím: 
9423 Ágfalva, Fõ u. 88.
Telefon: 
(+3620) 824-2611
Email cím: 
agfalva@lutheran.hu
Keletkezésének éve: 
Ágfalva 1551 előtt, Sopronbánfalva 1939
Anyakönyveit vezeti: 
Ágfalva 1665-1674, majd 1783-tól, Sopronbánfalva 1918-tól
Egyházközség vezetői
Lelkész(ek): 
Heinrichs Eszter
Heinrichs Michael
Felügyelő: 
Várallyay Pál, Ágfalva és Simon Zsolt, Sopronbánfalva

Az ágfalvi és sopronbánfalvi gyülekezet története jól tükrözi azt a sorsot, amit magyar hazánknak is el kellett szenvednie a történelem során. Elmondhatjuk, hogy a gyülekezetek együtt virágoztak, és együtt szenvedtek országunk lakóival. Amikor békeidőkben virágzott az ország, a gyülekezetek is nagyra nőttek, megerősödtek. Amikor pedig darabjaira hullott hazánk, a gyülekezetek is részekre szakadtak. Amikor háború és kitelepítés folyt, a gyülekezetek még tovább fogytak. Így lett az egykor több ezer lelket számláló anyagyülekezetekből egy-egy kis – pár száz lelket számláló – közösség, amely küzd a történelmi örökséggel, és a rá rótt feladatokat igyekszik lelkiismeretesen elvégezni. A mai gyülekezetek tagjai és vezetői próbálnak a nagy elődökhöz méltóvá válni, és a megtartó Istenbe vetett bizalommal tekintenek a jövőbe.

Az új lelkészházaspár szeretne a kitelepítés után megmaradt maroknyi németségnek segítséget nyújtani nemzeti identitásának megőrzésében, lehetővé tenni számukra azt, hogy anyanyelvükön imádkozhassanak és hallgathassák Isten igéjét. Ezen kívül természetesen a többségben lévő magyar hívek számára is szeretnék vonzóvá tenni hitünket, egyházunk tanítását, eszményeinket, gyülekezetüket.