Csornai Evangélikus Egyházközség

Csorna templom
Adatok
Cím: 
9300 Csorna, Köztársaság u. 10.
Telefon: 
(+3696) 262-396
Keletkezésének éve: 
1934
Anyakönyveit vezeti: 
1934 óta
Egyházközség vezetői
Lelkész(ek): 
Tubán József

A Csorna–Kapuvári Egyházközség jelenlegi formájában a Soproni Egyházmegye legfiatalabb gyülekezete. Az anyagyülekezet Csornán van, itt működik a lelkészi hivatal, illetve itt áll a templom is. A viszonylag nagy létszámú kapuvári fiókgyülekezet mellett több környékbeli település is az egyházközséghez tartozik mint szórvány. Napjainkban a Csorna–Kapuvári Egyházközség mintegy 600 evangélikust tart nyilván. Ennek körülbelül egynegyede Kapuváron él. A gyülekezet legnagyobb problémái közé tartozik a meglehetősen rossz állapotban lévő lelkészlakás fenntartása. Ennél is komolyabb nehézség azonban az a tény, hogy bár még mindig folyamatos a környékbeli falvakból az evangélikusok beköltözése a két városba, gyakran nehéz őket megtalálni, illetve integrálni a gyülekezet közösségébe. Ezzel együtt sokan kerülnek a látóterünkbe, főként a különféle kazuális szolgálatok révén.

Örömeink közé tartozik, hogy mára az evangélikus gyülekezet elnyerte „polgárjogát” Csorna városában, noha a létszáma még mindig elenyésző. Rendszeres az iskolai hitoktatás, a gyülekezet részt vesz a város életében. Mind Csornán, mind Kapuváron testvéri a kapcsolat a másik két történelmi keresztyén felekezettel. A gyülekezetben egyre több a világi munkatárs, akik segítik a lelkész szolgálatát. Az egyházközség anyagi bázisát erősíti, hogy az egyházfenntartói járulék mértéke évek óta önkéntes, minden gyülekezeti tagnak a vagyoni helyzetére méretezett. A gyülekezet egyike azon egyházközségeknek, amelyek a liturgiai reform eredményeit is felhasználják istentiszteleti életükben, ami még inkább magával hozta a világiak szerephez jutását. Az istentiszteleteken a középkorosztály és a fiatalság is nagyobb számban képviselteti magát, mint az idősebb korosztály.

A jövőre vonatkozó tervek között szerepel az, hogy még inkább erősödjék a gyülekezet missziói lendülete, amely képes anyagilag is elhordozni az egyházközséget. Hosszú távú terveink között szerepel új lelkészlakás, illetve önálló kapuvári templom építése.