Harkai Evangélikus Egyházközség

Harka templom
Adatok
Cím: 
9422 Harka, Nyéki u. 2.
Keletkezésének éve: 
1571, majd 1783 (1977 és 2007 között Sopronnal társult egyházközség)
Anyakönyveit vezeti: 
1636-tól, majd 1783
Egyházközség vezetői
Lelkész(ek): 
Mesterházy Balázs

A harkai gyülekezet életében fontos mérföldkövet jelentett a 2007-ben történt önállósodás. Az egyre aktívabb gyülekezeti élet lehetőségét teremtette meg az is, hogy az egyházközséget az utóbbi években újra olyanok gondozták, akiknek a megbízatása kifejezetten a harkai szolgálatra szólt.
A közelmúltban elvégzett felújítási munkák során megújult a gyülekezeti terem és a lelkészlakás, a toronysüveg és a parókiaépület egy része, a gyülekezet tagjainak akaraterejéről tanúskodnak, és jelzik azt a szándékot, hogy a kicsi, de aktív evangélikus közösség lélekben és létszámban egyaránt gyarapodni akar, és nyitott mindazok számára, akik eddig talán lazább kapcsolatot tartottak az evangélikus egyházzal, vagy éppen új lakókként érkeznek Harkára.
A megszokott állandó alkalmaink – istentiszteletek, bibliaórák, hittanórák, ifjúsági órák – mellett a gyülekezetben számos – a korábbiakhoz képest – új kezdeményezés is megjelent. Ezek közül az egyik legfontosabbak a családi és gyerekistentiszteletek, amely a fiatal családok gyülekezethez való kötődését igyekszik erősíteni. A középgeneráció számára Hit- és Életkérdések címmel indítottunk beszélgetéssorozatot A kéthavonta megjelenő helyi lap, a Harkai Hírmondó egy oldala minden számban az evangélikus gyülekezet számára van fenntartva. Rendszeresen tartunk ökumenikus áhítat-sorozatokat, játszóházat.