Rábaszentandrási Evangélikus Egyházközség

Adatok
Cím: 
9316 Rábaszentandrás, Kossuth u. 32.
Telefon: 
(+3696) 287-043
Fax: 
(+3696) 287-043
Keletkezésének éve: 
1600 előtt
Anyakönyveit vezeti: 
1784-től
Egyházközség vezetői
Lelkész(ek): 
Varga Tamás beosztott lelkész - principálisa: Hegedűs Attila

A gyülekezet osztozik magyarországi falvaink sorsában. Lélekszáma csökken. Evangélikus lakói a község lakosságának (529 fő) közel felét teszik ki. Ez a csökkenés is sürgeti a gyülekezetet, hogy valamilyen formában új utakat keressen a jövő felé, megmaradva a térségben nagy múltú, reménységgel teli gyülekezetnek. Ehhez az kell, hogy a gyülekezet tagjai sajátjuknak érezzék egyházukat, vállalják őseik hitét, kövessék az elődök áldozatvállaló példáját, tartsanak ki egyházuk mellett jó és nehéz időkben egyaránt.

Rábaszentandráson istentiszteletet minden vasárnap és ünnepnap tartanak de. 10 órai kezdettel. A sobori leányegyházban minden hónap 2. és 4. vasárnapján, illetve ünnepnapokon van istentiszteleti alkalom. Kezdete de. 11 óra.

Szany nagyközség szórvány evangélikussága a beköltözéseknek köszönhetően egyre jelentősebb, mára vetekszik a sobori leányegyház taglétszámával. Istentisztelet ott nincs, az evangélikusok a rábaszentandrási templomba járnak. A hitoktatás helyben és a szórványban az iskolában folyik, helyben gyermek-bibliaórákat is tartanak.