Soproni Evangélikus Egyházközség

Sopron templom
Adatok
Cím: 
9400 Sopron, Bünker János Rajnárd köz 2.
Telefon: 
(+3699) 311-559
Fax: 
(+3699) 523-003
Email cím: 
sopron@lutheran.hu
Keletkezésének éve: 
1565
Anyakönyveit vezeti: 
1614-től
Egyházközség vezetői
Lelkész(ek): 
Gabnai Sándor
Holger Manke
Felügyelő: 
Biczó Balázs

Az anyaegyházban átmenetileg egy magyar nyelvű lelkész, Gabnai Sándor esperes szolgál, mellette Holger Manke látja el a német nyelvű szolgálatokat. Munkájukat több nyugdíjas lelkész – Szimon János, Magassy Katalin, Joób Olivér – segítette.

Sopronban vasárnaponként reggel 8 és 10 órakor magyar, 9 órakor német istentiszteletet tartanak, emellett iskolaidőben 9 órakor gyermek-istentisztelet van a gyülekezeti teremben. A hétközi alkalmak közül megemlítendő a Luther Szövetség havi ülése, a német nyelvű Gemeindenachmittag (gyülekezeti délután), a német és a magyar nyelvű konfirmandusórák, valamint a bibliaórák, melyeket 2006 őszétől a nyugdíjasház kápolnájában tartanak. Rendszeresen helyet ad külső szervezésű programoknak, például az Anonim Alkoholisták összejöveteleinek.

Az egyházközség újságja évente hat alkalommal jelenik meg Christophoros címmel.

Az anyaegyháznak nagy és látogatható levéltára van, illetve 1981 óta egyedülálló gyülekezettörténeti kiállítást tart fenn a Templom u. 12. sz. házban. Mindkettőt Alpárné dr. Szála Erzsébet felügyeli. 2005 óta nyár elején gyülekezeti családi majálist rendeznek a Hunyadi-iskola udvarán. Új hagyomány a feltámadást ünneplő istentisztelet húsvét hajnalán.

Nagy kihívás a kárpótlásul visszakapott ingatlanok, illetve a pénzbeli kárpótlás bölcs felhasználása a gyülekezet épülése érdekében. Legnagyobb ilyen ingatlan a bíróság (volt elemi iskola) épülete a templom mögötti Színház utcában, amely újra a gyülekezet használatában áll.

A balfi leányegyház mintegy 30-35 evangélikusának lelki gondozását Gabnai Sándor esperes és a megválasztandó lelkész felváltva végzi Sopronból kijárva, de a rendszerváltás óta a – dr. Vladár Gábor igazgató lelkész vezette – soproni református gyülekezet lelkészei is végeztek szolgálatot.

A filia az egyházi kárpótlás keretében érvényesítette igényét. Visszakapta a volt evangélikus tanítói lakást, amelyet a tatarozást követően gyülekezeti teremként és közösségi házként szeretne használni. A tervek szerint – Baader Erik kántor felajánlása nyomán − az udvaron mezőgazdasági eszközök bemutatására alkalmas szabadtéri múzeum nyílik, és közösségi rendezvények megtartására alkalmas szabadtéri színpad kerül felállításra. Az anyagi gyarapodás mellett fokozni kívánják a gyülekezet lelki építését. Abban bíznak, hogy a közösségi ház működése jótékony hatással lesz gyülekezetünk életére, és megfelelő számú jelentkező esetén az evangélikus gyerekek hittanoktatását helyben megoldhatják.