Egyházmegyei ifjúsági felelős jelentése a 2013-as közgyűlésre

Harka, 2013. április 20.

Kedves Testvérek!

Tisztelettel jelentem a közgyűlésnek, hogy egyházmegyei ifjúsági felelős tisztségemben az elmúlt esztendőben semmit sem csináltam.

- nem kérdeztem gyülekezeteket az ifjúsági munkájukról
- nem vettem fel a kapcsolatot lelkészekkel, hitoktatókkal
- nem kezdeményeztem egyházmegyei ifjúsági alkalom létrejöttét
- nem tájékozódtam ifjúsági csoportok meglétéről vagy igényéről
- nem vettem részt az évek óta sikeresen működő rábcakapi alkotótáborokon, és nem is tettem keresztbe két szalmaszálat azért, hogy erre nagyobb rálátásom legyen
- nem szorgalmaztam az ausztriai és magyar egyház által beállított gyülekezetpedagógus testvér szolgálatának minél szélesebb körben való megjelenését
- nem sikerült a bánfalvi hittanosokon kívül senkit (!) sem kapacitálni az egész egyházmegyéből az országos hittanversenyen való részvételre
Ennek a jelentésnek valószínűleg nem kellene, hogy része legyen az, hogy a legnagyobb létszámú soproni evangélikus iskola lelkészeként szerveztem iskolai hittantábort, ill. csendeshétvégéket.
Az sem ide tartozik, hogy „Szélrózsa-atyaként” egyházunk legnagyobb rendezvényének egyik főszervezője voltam az elmúlt nyáron, amely majd’ 2000 fiatalt mozgatott meg.
Így ha nem is indokolatlan önmarcangolással, de reális önkritikával mondom azt, hogy egyházmegyei ifjúsági felelős tisztségemben az elmúlt esztendőben semmit sem csináltam.

Azt gondolom azonban, hogy a lehetőség megvan a változásra. Ebben a nemcsak a szeptembertől potenciálisan felszabaduló saját időm segíthet, hanem azok a tevékeny és aktív testvérek, akik legalább annyira szívükön viselik a felnövekvő generáció lelki életének sorsát, mint én.
Az aktív gyülekezeti lelkészi szolgálatba lépésemmel pedig azok a kapcsolatok is erősödhetnek, amelyek természetesen eddig is tudtak arról, hogy
- az ágfalvi-bánfalvi gyülekezetben tartanak konfirmandus-napokat, ill. ifjúsági közösségben többféle programot is szerveznek
- a soproni gyülekezet ifije évek óta megy lelkes laikus vezetéssel, ill. időközben egy zenekar is formálódott, akik készek szolgálni más gyülekezetekben is
- a harkai gyülekezet maroknyi fiataljai ebben az évben is voltak ún. „angyaljáráson”, amely az idősek meglátogatását jelenti karácsony előtt, ill. az ősztől elindult családi, ill. gyermek-istentiszteletek révén egyre több fiatal tud bekapcsolódni a gyülekezet életébe
- a vadosfai (és környéki) gyülekezet fiataljai részt vettek a szombathelyi regionális ifjúsági napon

Ezeken kívül kifejezett célom, hogy a fenti mondatok tagadó megfogalmazása a jövő évi jelentésben ellenkező előjellel szerepeljenek. Így már most örülök annak, hogy
- a rábcakapi tábor megújulhat
- volt Mustármagos – immár felnőtt – testvérek őszre egyházmegyei csendesnapot kezdeményeznek
- remélhetőleg minden gyülekezetben elindulhat, ill. folytatódhat a gyermekekkel, ifjúsággal való lelkiismeretes foglalkozás
- a jövő évi hittanversenyen gyülekezeti csapatok is megérezhetik ennek a közösségnek a csodáját.

Úgy terjesztem elő tehát jelentésemet a közgyűlés bölcsességében bízva, hogy amennyiben kell, visszahív a posztról, amennyiben látja a megújulás lehetőségét, meghagy abban.

Erős vár a mi Istenünk!
Mesterházy Balázs