Egyházmegyei rész-munkaprogram a Soproni Evangélikus Egyházmegyében 2013-ban

Előterjesztve a Soproni Evangélikus Egyházmegye Közgyűlése elé
2012. december 8-án,
Sopronban, a gyülekezeti teremben.

1. Segítségnyújtás az egyházmegye területén lévő egyházközségeknek elsősorban a lelki élet és a lelkészi szolgálat fejlesztésében, a világi vonal nagyobb aktivizálásában, az adminisztratív és bürokratikus teendők ellátásában; valamint ingatlanjaik felújítási munkáinak megszervezésében – műszaki, jogi, szervezési és pénzügyi téren.
2. A pénzügyi támogatások lehetőségeinek megteremtése, valamint a már szétosztott támogatások felhasználásának ellenőrzése – beleértve nemcsak az egyházmegyei segélyeket, hanem az egyházmegyén bármilyen formában keresztülmenő segélyezési ügyeket is.
3. Az egyházi tisztújító választások lezárása, a főegyházi választások ránk eső részének legjobb lebonyolítása; ezzel együtt a szavazatszedő és jelölőbizottságok munkájának támogatása.
4. A lelkészi hivatalokban érzékelt hibák kijavítása és a felmerült problémák orvoslása.
5. Az adminisztrációs hiányok bepótlása – főképpen elavultak a leltárak; és a legtöbb helyen használhatatlanok vagy kiegészítésre szorulnak a működési szabályzatok.
6. A határidőket betartó hivatali rend fenntartása.
7. A lelkészek személyével kapcsolatos gondok orvoslása.
8. Az egyházmegyei számvevőszéknek az egyházmegyei pénztári és egyházközségi ellenőrzéseinek folytatása.
9. Az egyházmegyei naptár hagyományos kiadása egyházmegyei másodfelügyelő úr szervezésében és szerkesztésében.
10. Esetleges új státuszok kialakítása.
11. További együttműködések kialakítása és a meglevők folytatása a régió pályázati csoportjaival, gazdasági közösségekkel, a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, közigazgatási és kormányhivatalokkal – közös projektek kialakítása állami finanszírozással.
12. Az egyházközségekben az anyagi hozzájárulások emelése, a ránk rakódó nagyobb kiadásokra (szolidaritási alap ?, stb...) tekintettel.
13. Az egyházközségek pénzügyi vállalkozói tevékenységének ösztönzése: olyan projektek kialakítása, ahol az egyházközség olyan hozzá illő szolgáltatást végez, és amely egyben anyagi haszonnal, elismertséggel, munkaadási lehetőségekkel is jár.
14. Három egyházmegyei közgyűlés (áprilisban, szeptemberben és decemberben) és legalább négy egyházmegyei presbiteri ülés megtartása – az egyházmegyei közgyűlések idejében, azt megelőzendő; illetve februárban). Szükség esetén további gyűlések összehívhatók.
15. Az egyházközségi felügyelőkkel való kapcsolattartás.
16. A gyülekezetek közötti kapcsolattartás erősítése kölcsönös látogatásokkal és ismerkedésekkel.
17. Kapcsolattartás az egyházmegye területén lévő oktatási és diakóniai intézményekkel – bennük az evangélikus identitás erősítése; előbbiknél azok tanítványainak, utóbbiaknál azok lakóinak, illetve gondozottjainak a gyülekezetekbe történő beépítése.
18. Minden lelkész elküldése a szolgálati fejlődés és a kiégés ellenében való lépések érdekében egy lelkészakadémiára vagy egy lelkészkonferenciára, vagy egyéb más lelkészi továbbképzésekre.
19. Az LMK-k látogatottságának fenntartása és javítása – továbbra is több közös LMK szervezése más egyházmegyékkel.
20. Az LMK a két éve bevezetettekhez hasonlóan egész naposak lesznek, ebéddel és délutáni programmal.
21. Az LMK-n való részvételről jelenléti ívet is vezetünk, amelyről éves jelentést a felettes szerveknek leadunk.
22. Az LMK-k a szokott módon a hónap 2. szerdáin lesznek - kivétel lehet a más egyházmegyékkel való közös alkalmaknál, vagy más főegyházi programmal való összeütközés esetén.
23. Az LMK-k helyszínére tekintve igyekszünk bevonni olyan gyülekezeteket is, ahol már régen volt lelkésztalálkozó; valamint az olyan filiákat és szórványokat is, ahol még egyáltalán nem volt gyűlésünk.
24. Az LMK költségeihez az egyházmegye azon esetben járul hozzá, ha nagyobb összetételű gyűlést tartunk (több egyházmegye, családtagok).
25. A lelkész-szabadságok és helyettesítések ügyének rendezése. A 3 napon túli szabadságok kötelező lejelentésének komolyan vétele, ugyanakkor a helyettesítés megszervezésében való segítés.
26. A lelkészi és lelkészcsaládi közösség megélésének erősítése különböző programokkal.
27. A lelkészek fizetésének átvizsgálása.
28. Nyugdíjas lelkészek életének figyelemmel kísérése és támogatása.
29. Az egyházmegyei képzések folytatása - időközönkénti megtartással. Részvétel és segítségnyújtás többek között a Sopronban elindult pedagógus továbbképzésben.
30. Komolyabb részvétel forszírozása az egyházmegyei, egyházkerületi és országos egyházi programokon.
31. Az egyházmegyei ifjúsági nyári táborok és alkotótáborok megszervezése és közös lebonyolítása a Győr-Mosoni Evangélikus Egyházmegyével együtt.
32. Az egyházmegyei rábcakapi táborhely közös fenntartása, folyamatos fejlesztése, építése és renoválása – remélhetően idén pályázati úton pénzhez is jutunk.
33. Az egyházmegyei alkotótáborok Rábcakapiban júliusban között kerülnek megrendezésre.
34. Az egyházmegyei közösségeink biztosítási ügyeinek rendezése.
35. Segítségnyújtás azoknak a gyülekezeteknek, ahol csak egy esetleges belső egyházi kártalanítással lehet rendezni az egyházközség kárpótlását.
36. Az egyházközségek egykori földbirtokainak további kiderítése és dokumentációs rendszerezése – az ehhez kapcsolódó anyagok előkészítése egy esetleges járulékszerű kártalanításhoz.
37. A következő évi egyházmegyei és főegyházi programokon való részvétel:

Éves munkarend:

1. 2013.I.9. LMK – Répcelakon (veszprémi és vasi egyházmegyével)
2. 2013.I.13. Templomépítési offertórium (Vízkereszt utáni 1. vasárnap).
3. 2013.I.21-26. Ökumenikus imahét.
4. 2013.I.22. 18.00. Magyar Kultúra Nap – ünnepi előadás Sopronban, az egyetemi aulában a KÉSZ, a Kálvin Kör és a Luther Szövetség szervezésében.
5. 2013.I.27. Lepramissziós Nap (fakultatív offertóriummal).
6. 2013.I.28. Országos gazdasági bizottsági ülés.
7. 2013.II.1. Jelentkezési határidő a Kirchentagra.
8. 2013.II.7. Országos Presbitériumi ülés.
9. 2013.II.9. 9.00. Egyházmegyei Presbiteri ülés – Sopron, Szeretetotthon.
10. 2013.II.13. LMK –
11. 2013.II.16. Szélrózsa utótalálkozó.
12. 2013.II.17. Egyházmegyei offertórium (Böjt 1. vasárnap)
13. 2013.II.17. Dr. Volker Menke szuperintendens beiktatása Peineben.
14. 2013.II.22-23. Zsinati ülésszak.
15. 2013.II.24. Megemlékezés egyházkerületünk újjászületéséről.
16. 2013.III.1. Női Ökumenikus Világimanap.
17. 2013.III.2. Országos bábfesztivál.
18. 2013.III.4-11. Pro Christ.
19. 2013.III.8-9. Egyházközségi elnökségek találkozója Balatonszárszón.
20. 2013.III.12. 17.00. Luther Szövetségi ülés Sopronban – Mészáros Tamás egyházkerületi felügyelő előadásával.
21. 2013.III.13. LMK – Sopronban Mészáros Tamás egyházkerületi felügyelő előadásával.
22. 2013.III.18-19. Esperesi Értekezlet Szarvason.
23. 2013.III.20. Országos missziói konzultáció.
24. 2013.III.21. Országos presbitériumi ülés.
25. 2013.III.23. Országos hittanverseny első forduló.
26. 2013.III.31. Egyházközségi költségvetések és zárszámadások leadásának határideje.
27. 2013.III.24. Szórványoffertórium (Virágvasárnap)
28. 2013.IV.5-7. Borfesztivál Révfülöpön.
29. 2013.IV.6. Regionális ifjúsági nap Szombathelyen.
30. 2013.IV.10. LMK – .
31. 2013.IV.14. Ifjúsági offertórium (Húsvét utáni 2. vasárnap)
32. 2013.IV.20. Országos Hittanverseny gyülekezeti döntő.
33. 2013.IV.20. 8.30. Egyházmegyei Presbiteri ülés –
34. 2013.IV.20. 10.00. Egyházmegyei Közgyűlés –
35. 2013.IV.27. 9.30. Egyházkerületi Közgyűlés Pápán.
36. 2013.IV.29. Egyházmegyénk hivatalos megalakulásának 7. évfordulója.
37. 2013.V.1-5. Kirchentag Hamburgban.
38. 2013.V.2. Országos Presbitériumi ülés.
39. 2013.V.4. Ballagások középiskoláinkban.
40. 2012.V.6-8. Országos lelkészkonferencia Balatonszárszón.
41. 2013.V.8. LMK – .
42. 2013.V.9. Mennybemenetel ünnepe.
43. 2013.V.10. Országos hittanverseny döntő.
44. 2013.V.11. Egyházkerületi Missziós Nap – Egyházkerületi Nap várhatóan Beledben.
45. 2013.V.12. Misszió offertórium (Húsvét utáni 6. vasárnap)
46. 2013.V.24-25. Zsinati ülésszak.
47. 2013.V.28-30. Diakóniai konferencia.
48. 2013.V.30. GAS-nap Ausztriában.
49. 2013.VI.2. Lícista vasárnap Sopronban.
50. 2013.VI.3-4. Esperesi értekezlet Pápán.
51. 2013.VI.9. 9.00. Csorna – templomszentelési ünnep.
52. 2013.VI.9. Nyugdíjas offertórium (Szentháromság utáni 2. vasárnap)
53. 2013.VI.12. LMK - .
54. 2013.VI.14. Utolsó tanítási nap.
55. 2013.VI.15. Múzeumok éjszakája.
56. 2013.VI.20. Országos Presbitériumi ülés.
57. 2013.VI.26-30. VOLT-fesztivál Sopronban.
58. 2013.VI.30. GAS offertórium (június utolsó vasárnapja).
59. 2013.VI.30.-VII.6. Felkészítő Hét Rábcakapin.
60. 2013.VII.1-3. Missziói konferencia Piliscsaba.
61. 2013. VII.26-VIII.4. Egyházkerületi kórustalálkozó helyett gyülekezeti kórusok szereplése Kapolcson, a Művészetek Völgyében – zenés áhítatsorozat.
62. 2013.VII.7-13. Alkotótábor 1. Rábcakapin.
63. 2013.VII.14-20. Alkotótábor 2. Rábcakapin.
64. 2013.VIII.1-3. Szélrózsa Erdélyben – Sepsiszentgyörgyben.
65. 2013.VIII.27-29. Egyházkerületi Munkaév-kezdő Lelkésztalálkozó és lelkészkonferencia Piliscsabán.
66. 2013.VIII.31. Járulékbefizetési határidő.
67. 2013.IX.1. Iskolatámogatási offertórium (Szeptember első vasárnapja)
68. 2013.IX.7. 8.30. Egyházmegyei Presbiteri ülés –
69. 2013.IX.7. 10.00. Egyházmegyei Közgyűlés –
70. 2013.IX.8-10. Esperesi értekezlet és képzés Balatonszárszón.
71. 2013.IX.11. LMK – .
72. 2013.IX.12. Országos Presbitériumi ülés.
73. 2013.IX.14. EPOT 2. – Székesfehérváron – Evangélikus Presbiterek Országos Találkozója.
74. 2013.IX.27-28. Zsinati ülésszak.
75. 2013.X.3. Teremtés ünnepe.
76. 2013.X.4-5. Egyházkerületi Pedagógus Csendesnap a Líceumban.
77. 2013.X.7. Parókusi lelkészalkalmassági vizsga Győrben, a Püspöki Hivatalban.
78. 2013.X.12. Országos Evangelizáció Budapest-Deák-téren.
79. 2013.X.9. LMK – .
80. 2013.X.24. Országos Presbitériumi ülés.
81. 2013.X.27. Bibliaterjesztési offertórium (Október utolsó vasárnapja)
82. 2013.X.31. Reformáció Napja.
83. 2013.XI.2-3./9-10. Országos felügyelő találkozó Révfülöpön.???
84. 2013.XI.13. LMK – .
85. 2013.XI.16. 9.30. Egyházkerületi Közgyűlés Győrben, a Püspöki Hivatalban.
86. 2013.XI.18-19. Esperesi értekezlet – .
87. 2013.XI.24. Egyházi esztendő utolsó vasárnapja – Örökélet vasárnapja.
88. 2013.XI.29-30. Zsinati ülésszak.
89. 2013.XII.1. Ünnep Kapuváron.
90. 2013.XII.7. 8.30. Egyházmegyei Presbiteri ülés
91. 2013.XII.7. 10.00. Egyházmegyei Közgyűlés
92. 2013.XII.11. LMK – .
93. 2012.XII.12. Országos Presbitériumi ülés.

Készítette:

Gabnai Sándor
esperes