A Soproni Evangélikus Egyházmegye története

A Győr-Soproni Egyházmegyei korszakunk:

Ebben az időszakban az egyházmegye esperesei a következők voltak: Németh Károly lébényi lelkész, mint egykori győri esperes folytatta az összevont megyében is a tisztségét, bárcsak egy évig 1952-1953 között. Aztán Weltler Rezső, egykori mosoni esperes vette át a helyét, aki egyébként soproni lelkész volt, és aki 1977-ig töltötte be az esperesi szolgálatot. Weltler Rezsőt Bárány Gyula győri lelkész követte 1977-1995 között, míg az összevont egyházmegyének az utolsó esperese Jankovits Béla kajárpéci lelkész volt 1995-től a kettéválásig.