Szabályrendeletek és határozatok

1.§ Működési területe és címere

A Soproni Egyházmegyét Győr-Moson-Sopron megye területén belül az egykori Sopron Vármegye északi, keleti és déli határai, ill. nyugaton az országhatár által határolt területen lévő evangélikus anyagyülekezetek és a hozzájuk tartozó filiák és szórványok alkotják.
Az egyházmegyéhez tartozó anyagyülekezetek listája és az egyházmegye pontos beosztása, valamint az egyházmegye címere jelen SZMSZ 1. sz. melléklete.
Egyházmegye hivatalos neve: Soproni Evangélikus Egyházmegye.

2.§ Szervezeti felépítése

A csatolt táblázat tartalmazza egyházközségenként a 2012-es befizetéseket, és a 2013-es várható adatokat.

Kérdőív gépkocsi igényléshez

Előterjesztve a Soproni Evangélikus Egyházmegye Közgyűlése elé
2012. december 8-án,
Sopronban, a gyülekezeti teremben.

1. Segítségnyújtás az egyházmegye területén lévő egyházközségeknek elsősorban a lelki élet és a lelkészi szolgálat fejlesztésében, a világi vonal nagyobb aktivizálásában, az adminisztratív és bürokratikus teendők ellátásában; valamint ingatlanjaik felújítási munkáinak megszervezésében – műszaki, jogi, szervezési és pénzügyi téren.

Harkán, a gyülekezeti teremben
a Soproni Evangélikus Egyházmegye
Közgyűlésén, 2013. április 20-án

Kedves Testvérek!
Nagytiszteletű Egyházmegyei Közgyűlés!

Tudják rólam a közgyűlés tagja, hogy szívesen mozgok a statisztikák bűvöletében. Ezért jelentésem főbb egységeinek is ez ad szerkezeti pontokat: a népmozgalmi és a népszámlálási adataink és a saját szolgálati áttekintőm alkotják így a főbb alkotóelemeit idei esperesi beszámolónak is.

a Soproni Evangélikus Egyházmegye közgyűlésén,
Harkán, 2013. április 20.-án.

Kedves Testvérek!
Nagytiszteletű egyházmegyei közgyűlés!

Őszinte hálával tartozom egyházunk Urának azért, hogy itt állhatok és az új ciklus első évéről szóló beszámolómat a közgyűlés elé terjeszthetem.
Amikor végigbogarásztam a naptáramat és az előjegyzési füzetemet, jöttem rá arra, hogy a sors játszhat velem, amikor az egyházban vállalt feladataim közül pont arról kell rendszeresen beszámolnom, amely a legkevesebb terhet rója rám. Ez természetesen elsősorban esperes úr közismerten hatalmas munkabírásának köszönhető, és remélem nem keltem ezzel azt a látszatot, mintha ez a szolgálat kevésbé fontos lenne számomra a többinél.

Harka, 2013. április 20.

Kedves Testvérek!

Tisztelettel jelentem a közgyűlésnek, hogy egyházmegyei ifjúsági felelős tisztségemben az elmúlt esztendőben semmit sem csináltam.
- nem kérdeztem gyülekezeteket az ifjúsági munkájukról
- nem vettem fel a kapcsolatot lelkészekkel, hitoktatókkal
- nem kezdeményeztem egyházmegyei ifjúsági alkalom létrejöttét
- nem tájékozódtam ifjúsági csoportok meglétéről vagy igényéről