Gyülekezeti alkalmaink - Beledi Evangélikus Egyházközség

  • Minden vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk gyülekezeti házunkban. Ünnepi alkalmainkat a templomunkban tartjuk.
  • Minden hónap első vasárnapján úrvacsorás alkalmon lehetünk együtt.
  • Vásárosfaluban hónap 1. és 3. vasárnapján 8,30-kor kezdődik istentiszteletünk a katolikus templomban. Edvén minden hónap 2. vasárnapján 8,30-kor találkozhatunk.